Szkolenia Lotnicze

Uprawnienie do lotów nocnych VFR NOC

Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR Noc musi ukończyć i zaliczyć z wynikiem pozytywnym połączone szkolenie teoretyczne i praktyczne w lotach nocnych VFR.

Szkolenie teoretyczne

Teoretyczny kurs pilota obejmujący programowo 5 godzin. Szkolenie teoretyczne odbywa się przed pierwszymi lotami w nocy i jest wliczone w cenę szkolenia praktycznego.

Szkolenie praktyczne

Praktyczny kurs pilota do uprawnienia VFR Noc zawiera 5 godzin czasu lotu w nocy, w tym co najmniej 3 godziny szkolenia z instruktorem, z czego co najmniej 1 godzinę lotu nawigacyjnego z co najmniej jednym lotem nawigacyjnym z instruktorem na odległość co najmniej 50 km, a także 5 samodzielnych startów i 5 samodzielnych lądowań z pełnym zatrzymaniem.

Cena kursu VFR Noc na samolocie Cessna 152: