Szkolenia Lotnicze

Uprawnienie do lotów wg wskazań przyrządów IR(A) na samolotach klasy MEP(L)

Uprawnienie IR(A) pozwala na wykonywanie lotów według przepisów IFR na samolotach wielosilnikowych w wariancie IR.SE. Posiadacze uprawnienia MEP(L) mogą je rozszerzyć o loty na samolotach wielosilnikowych IR.ME.

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje 150 godzin nauki w trybie stacjonarnym i korespondencyjnym.

Jeżeli uczeń posiada zaliczone egzaminy teoretyczne do licencji ATPL(A), jest zwolniony z kursu teoretycznego.

Szkolenie praktyczne

Praktyczny kurs pilota do uprawnienia IR(A) na samolotach wielosilnikowych zawiera 3 godziny czasu lotu na symulatorze oraz 2 godziny czasu lotu na samolocie.