Szkolenia Lotnicze

Licencja CPL(A)

Zawodowa licencja pilota uprawnia do otrzymywania pieniędzy za latanie samolotem, a co więcej posiadacze licencji zawodowych są podczas latania zwolnieni z podatku VAT. Licencja zawodowa uprawnia zatem do podtrzymywania swoich lotniczych umiejętności dużo taniej niż posiadacza licencji pilota PPL(A) czy LAPL(A). Jest to również wymagany etap przy planowaniu kariery oraz ubieganiu się o licencję pilota liniowego.

Szkolenie teoretyczne

Teoretyczny kurs pilota obejmuje programowo 250 godzin i jest prowadzony w systemie mieszanym – 50 godzin odbywa się w formie stacjonarnych wykładów-konsultacji, 200 godzin odbywa się w formie samokształcenia na materiałach dostarczonych przez Ośrodek lub przez Internet.

Jeżeli uczeń posiada zaliczone egzaminy teoretyczne do licencji ATPL(A), jest zwolniony z kursu teoretycznego.

Szkolenie praktyczne

Praktyczny kurs pilota obejmuje programowo 25 godzin lotów, podczas których co najmniej 5 godzin odbywa się na samolocie certyfikowanym do przewozu co najmniej 4 osób, wyposażonym w przestawialne śmigło i chowane podwozie.