Szkolenia Lotnicze

Uprawnienie do lotów wg wskazań przyrządów IR(A) na samolotach klasy SEP(L)

Uprawnienie IR(A) pozwala na wykonywanie lotów według przepisów IFR na samolotach jednosilnikowych w wariancie IR.SE.

Szkolenie teoretyczne

Szkolenie teoretyczne obejmuje 150 godzin nauki w trybie stacjonarnym i korespondencyjnym.

Jeżeli uczeń posiada zaliczone egzaminy teoretyczne do licencji ATPL(A), jest zwolniony z kursu teoretycznego.

Szkolenie praktyczne

Praktyczny kurs pilota do uprawnienia IR(A) na samolotach jednosilnikowych zawiera 35 godzin czasu lotu na symulatorze oraz 15 godzin czasu lotu na samolocie.