Szkolenia Lotnicze

Egzaminy / szkolenia przedłużające / wznawiające SEP(L), MEP(L), IR.SE, IR.ME

W przypadku wygaśnięcia uprawnienia Targor Flight Club zgodnie z przepisami dokonuje weryfikacji przypadku i jeśli zachodzi taka konieczność przygotowuje dla pilota kurs wznawiający, którego zakres zależy od czasu jaki upłynął od wygaśnięcia szkolenia oraz doświadczenia i praktyki pilota.

Weryfikacja uprawnienia, które wygasło, ale nie wymaga dodatkowego szkolenia

Wystawienie zaświadczenia o przeprowadzeniu weryfikacji wraz z rekomendacją do egzaminu praktycznego.

Opracowanie Indywidualnego Programu Szkolenia (IPS)

Analiza przypadku oraz opracowanie spersonalizowanego Indywidualnego Programu Szkolenia tzw. IPS.

Egzamin praktyczny przedłużający /wznawiający SEP(L), MEP(L), IR.SE, IR.ME

Przed przystąpieniem do egzaminu pilot musi okazać dowód wpłaty na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego właściwej kwoty za przeprowadzenie państwowego egzaminu na przedłużenie / wznowienie uprawnienia.

Egzamin standardowo trwa 1-2 godziny i prowadzony jest na wybranym przez pilota samolocie. Koszt samolotu zgodny z ceną wynajmu samolotów dla PIC + koszt egzaminatora.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szkolenia wznawiającego przed egzaminem praktycznym, cena takiego szkolenia zgodna z cennikiem kursu do uzyskania danego uprawnienia.

Kontrola Techniki Pilotażu (KTP) + Kontrola Wiadomości Teoretycznych (KWT)

KWT

Kontrola Wiadomości Teoretycznych w formie ustnej, jest standardowo elementem Kontroli Techniki Pilotażu i przeprowadzana jest w Targor Flight Club bezpłatnie.

KTP

Kontrola Techniki Pilotażu ma na celu sprawdzenie techniki pilotowania i prawidłowość postępowania w sytuacjach awaryjnych. W Targor Flight Club szczególny nacisk kładziemy na imitacje awarii silnika oraz umiejętność lądowania w niestandardowej konfiguracji samolotu.

Czas KTP standarowo wynosi 30 min. – 1 godzina. Koszt samolotu zgodny z ceną wynajmu samolotu dla PIC.

Wynagrodzenie instruktora: