Szkolenia Lotnicze

Egzaminy / szkolenia przedłużające / wznawiające SEP(L), MEP(L), IR.SE, IR.ME

W przypadku wygaśnięcia uprawnienia Targor Flight Club zgodnie z przepisami dokonuje weryfikacji przypadku i jeśli zachodzi taka konieczność przygotowuje dla pilota kurs wznawiający, którego zakres zależy od czasu jaki upłynął od wygaśnięcia szkolenia oraz doświadczenia i praktyki pilota.

Weryfikacja uprawnienia, które wygasło, ale nie wymaga dodatkowego szkolenia

Wystawienie zaświadczenia o przeprowadzeniu weryfikacji wraz z rekomendacją do egzaminu praktycznego.

Opracowanie Indywidualnego Programu Szkolenia (IPS)

Analiza przypadku oraz opracowanie spersonalizowanego Indywidualnego Programu Szkolenia tzw. IPS.

Egzamin praktyczny przedłużający SEP(L)

Przed przystąpieniem do egzaminu pilot musi okazać dowód wpłaty na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego właściwej kwoty za przeprowadzenie państwowego egzaminu na przedłużenie / wznowienie uprawnienia.

Egzamin standardowo trwa 1-1,5 godziny i prowadzony jest na wybranym przez pilota samolocie. Koszt samolotu zgodny z ceną wynajmu samolotów dla PIC.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szkolenia wznawiającego przed egzaminem praktycznym, cena takiego szkolenia zgodna z cennikiem kursu do uzyskania danego uprawnienia.

Kontrola Techniki Pilotażu (KTP) + Kontrola Wiadomości Teoretycznych (KWT)

Uprawnienie instruktora samolotowego pozwala otrzymywać wynagrodzenie za pracę nawet posiadaczom licencji pilota PPL(A). Żeby otrzymać uprawnienie FI(A) należy ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne.

KWT

Kontrola Wiadomości Teoretycznych w formie ustnej, jest standardowo elementem Kontroli Techniki Pilotażu i przeprowadzana jest w Targor Flight Club bezpłatnie.

KTP

Kontrola Techniki Pilotażu ma na celu sprawdzenie techniki pilotowania i prawidłowość postępowania w sytuacjach awaryjnych. W Targor Flight Club szczególny nacisk kładziemy na imitacje awarii silnika oraz umiejętność lądowania w niestandardowej konfiguracji samolotu.

Czas KTP standarowo wynosi 30 min. – 1 godzina. Koszt samolotu zgodny z ceną wynajmu samolotu dla PIC.

Wynagrodzenie instruktora: