Obsługa techniczna samolotów

Obsługa techniczna Part-145 / Part-66

Nr certyfikatu PL.145.075

Cennik prac obsługowych

Ceny obsługi samolotów ustane indywidualnie.