UWAGA: Ze względu na przeważające w naszym ośrodku szkolenia „od O do CPL” oraz szkolenia zawodowe ustawowo zwolnione z VAT, podane poniżej ceny szkoleń praktycznych są cenami netto. Do szkoleń niezawodowych należy doliczyć podatek VAT.

 

Licencja LAPL(A)

Licencja pilota rekreacyjnego (nazywana również licencją pilota lekkich statków powietrznych) to nowość od roku 2014 na rynku szkoleń lotniczych. Uprawnia ona do pilotowania statków powietrznych (samolotów lub motoszybowców turystycznych) o maksymalnej poświadczonej masie startowej 2.000 kg lub mniej, przewożących maksymalnie 3 pasażerów, w taki sposób, że na pokładzie statku powietrznego nie znajdują się więcej niż 4 osoby.

Licencja ta uprawnia zatem to pilotowania zdecydowanej większości popularnych, nie tylko tych najmniejszych samolotów. Co więcej, pozwala na zabranie w powietrze więcej niż tylko jednej osoby. Ciekawostką jest, że posiadając licencję pilota LAPL(A) można pilotować również samolociki ultralekkie, jedynie po krótkim przeszkoleniu na konkretny typ statku powietrznego.

Szkolenie teoretyczne
do licencji LAPL(A)

Aby przekazać minimum wiedzy teoretycznej potrzebnej każdemu pilotowi, a zarazem ułatwić ewentualne staranie o licencję PPL(A) w Targor Flight Club prowadzimy kursy teoretyczne odpowiadające zarazem wymogom licencji LAPL(A) jak i PPL(A).

O szczegółach czytaj przy szkoleniu teoretycznym do PPL(A).

Szkolenie praktyczne
do licencji LAPL(A)

Kurs praktyczny do licencji pilota samolotu lekkiego LAPL(A) na samolocie Cessna 152, obejmuje programowo

30 godzin lotów:

570,00 zł/h

Licencja PPL(A)

Licencja pilota turystycznego uprawnia do pilotowania samolotów tłokowych lądowych, z załogą jednoosobową. Celem szkolenia jest uzyskanie umiejętności pozwalających na bezpieczne pilotowanie samolotu klasy SEP(L).

W ramach tej licencji można pilotować wszystkie samoloty jednosilnikowe, tłokowe, lądowe z załogą jednoosobową, bez jakichkolwiek ograniczeń i podobnie jak licencja pilota LAPL(A) upoważania do pilotowania samolotów ultralekkich.

Szkolenie teoretyczne
do licencji PPL(A)

Teoretyczny kurs pilota obejmujący programowo 102 godziny odbywa się w systemie e-learning.

Szkolenie e-learningowe to najpopularniejsza forma nauki teorii lotniczej potrzebnej do zdobycia licencji pilota samolotowego. Pozwala przyswoić 90% wiedzy bez ruszania się z fotela w czasie najdogodniejszym dla ucznia. Po zakończeniu nauki obejmującej czytanie materiałów i zdawanie testów umieszczonych na platformie internetowej, odbywa się 10 godzin nauki w formie bezpośredniego spotkania i konsultacji z wykładowcami.

cena Szkolenia e-learning

Cena z VAT

1090 zł

Szkolenie praktyczne
do licencji PPL(A)

Praktyczny kurs pilota do licencji PPL(A) na samolocie Cessna 152, obejmuje programowo
45 godzin lotów:

570,00 zł/h

opcjonalnie:

Kurs praktyczny pilota do licencji PPL(A) na samolocie Cessna 172, obejmuje programowo 45 godzin lotów:

756,00 zł/h

Licencja CPL(A)

Zawodowa licencja pilota uprawnia do otrzymywania pieniędzy za latanie samolotem, a co więcej posiadacze licencji zawodowych są podczas latania zwolnieni z podatku VAT. Licencja zawodowa uprawnia zatem do podtrzymywania swoich lotniczych umiejętności dużo taniej niż posiadacza licencji pilota PPL(A) czy LAPL(A). Jest to również wymagany etap przy planowaniu kariery oraz ubieganiu się o licencję pilota liniowego.

Szkolenie teoretyczne
do licencji CPL(A)

Teoretyczny kurs pilota obejmuje programowo 250 godzin i jest prowadzony w systemie mieszanym – 50 godzin odbywa się w formie stacjonarnych wykładów-konsultacji, 200 godzin odbywa się w formie samokształcenia na materiałach dostarczonych przez Ośrodek lub przez Internet.

4900 zł

Cena bez VAT

Szkolenie praktyczne
do licencji CPL(A)

Praktyczny kurs pilota obejmuje programowo 25 godzin lotów, podczas których co najmniej 5 godzin odbywa się na samolocie certyfikowanym do przewozu co najmniej 4 osób, wyposażonym w przestawialne śmigło i chowane podwozie.

Samolot Cessna 172:

oraz:

756,00 zł/h

Piper PA28

900,00 zł/h

Uprawnienie do lotów nocnych – VFR Night

Kandydat ubiegający się o wydanie uprawnienia do wykonywania lotów nocnych VFR Noc musi ukończyć i zaliczyć z wynikiem pozytywnym połączone szkolenie teoretyczne i praktyczne w lotach nocnych VFR.

Szkolenie teoretyczne
do uprawnienia VFR Night

Szkolenie teoretyczne odbywa się przed pierwszymi lotami w nocy i jest wliczone w cenę szkolenia praktycznego.

Gratis

Szkolenie praktyczne
do uprawnienia VFR Night

Praktyczny kurs pilota do uprawnienia VFR Noc zawiera 5 godzin czasu lotu w nocy, w tym co najmniej 3 godziny szkolenia z instruktorem, z czego co najmniej 1 godzinę lotu nawigacyjnego z co najmniej jednym lotem nawigacyjnym z instruktorem na odległość co najmniej 50 km, a także 5 samodzielnych startów i 5 samodzielnych lądowań z pełnym zatrzymaniem.

Cena kursu VFR Noc na samolocie Cessna 152:

593,5 zł/h

Uprawnienie do lotów na samolotach wielosilnikowych MEP(L)

Uprawnienie to pozwala pilotować samoloty wielosilnikowe tłokowe i jest niezbędne do ubiegania się o uprawnienie IR.ME.

Szkolenie teoretyczne
do uprawnienia MEP(L)

Szkolenie teoretyczne odbywa się przed pierwszymi lotami samolotem Piper PA 34 Seneca V i jest wliczone w cenę lotów.

Szkolenie praktyczne
do uprawnienia MEP(L)

Praktyczny kursu pilota zawiera 6 godzin czasu lotu na samolocie, ze szczególnym naciskiem na procedury awaryjne po utracie jednego silnika.

Cena szkolenia na samolocie Piper PA34 Seneca V:

1490 zł/h

Uprawnienie do lotów wg wskazań przyrządów IR(A) na samolotach klasy SEP i klasy MEP

Uprawnienie IR(A) pozwala na wykonywanie lotów według przepisów IFR na samolotach jednosilnikowych w wariancie IR.SE. Posiadacze uprawnienia MEP(L) mogą je rozszerzyć o loty na samolotach wielosilnikowych IR.ME.

Szkolenie teoretyczne
do uprawnienia IR(A)

Szkolenie teoretyczne obejmuje 150 godzin nauki w trybie stacjonarnym i korespondencyjnym.

4900 zł

Ceny bez VAT

Szkolenie praktyczne
do uprawnienia IR(A)

Praktyczny kurs pilota do uprawnienia IR(A) na samolotach jednosilnikowych zawiera 35 godzin czasu lotu na symulatorze oraz 15 godzin czasu lotu na samolocie.

Cena szkolenia praktycznego:

Symulator:

350,00 zł/h

Piper PA28:

900,00 zł/h

Praktyczny kurs pilota do uprawnienia IR(A) na samolotach wielosilnikowych zawiera 3 godziny czasu lotu na symulatorze oraz 2 godziny czasu lotu na samolocie.

Cena szkolenia praktycznego:

Symulator:

350,00 zł/h

Piper PA34:

1490 zł/h

Rozszerzenie uprawnień na samoloty klasy SEP(L)

Szkolenia te dedykowane są licencjonowanym pilotom, którzy chcą przeszkolić się na nowy typ samolotu lub odbyć szkolenie w różnicach (zmienny skok śmigła, chowane podwozie).

Szkolenie teoretyczne
do rozszerzenia uprawnień

Szkolenie teoretyczne odbywa się przed pierwszymi lotami na nowy typ samolotu i jest wliczone w cenę lotów.

Szkolenie praktyczne
do rozszerzenia uprawnień

Czas praktycznego kursu pilota zależny jest od stopnia skomplikowania samolotu, doświadczenia osoby szkolonej oraz jej indywidualnych predyspozycji i pozostaje do decyzji instruktora. Zwyczajowo dla pilotów z licencją pilota PPL(A) trwa od 1 do 1,5 godziny. Dla pilotów z licencją LAPL(A), zgodnie z przepisami, szkolenie trwa 3 godziny.

Cena szkolenia na nowy typ na samolocie Cessna 172:

756,00 zł/h

Cena szkolenia na nowy typ oraz w różnicach na samolocie Piper PA28:

900,00 zł/h

Uprawnienie Instruktora samolotowego FI(A), Instruktora na klasę samolotów wielosilnikowych CRI.ME, Instruktora do lotów według wskazań przyrządów IRI

Uprawnienie instruktora samolotowego pozwala otrzymywać wynagrodzenie za pracę nawet posiadaczom licencji pilota PPL(A). Żeby otrzymać uprawnienie FI(A) należy ukończyć szkolenie teoretyczne i praktyczne.

Szkolenie teoretyczne
do uprawnienia FI(A)

Obejmuje programowo 125 godzin wykładów i prowadzone jest w całości w Ośrodku.

4900 zł

Szkolenie teoretyczne
do uprawnienia CRI.ME lub IRI

Program w zależności czy Kandydat posiada uprawnienie FI(A) czy nie.

cena ustalana indywidualnie

Seminarium Instruktorskie
do przedłużenia uprawnienia FI(A)

490 zł

Ceny bez VAT

Szkolenie praktyczne
do uprawnienia FI(A)

Praktyczny kurs pilota samolotowego do uprawnienia instruktorskiego obejmuje programowo 30 godzin szkolenia w locie z instruktorem.

Szkolenie praktyczne na samolocie

Cessna 152: 

570,00 zł/h

Cessna 172:

756,00 zł/h

Szkolenie praktyczne
do uprawnienia CRI.ME lub IRI

Ilość godzin szkolenia uzależniona od tego czy Kandydtat posiada uprawnienie FI(A).

Szkolenie praktyczne na samolocie

Symulator:

350,00 zł/h

Piper PA28:

900,00 zł/h

Piper PA34:

1490,00 zł/h

Egzaminy / szkolenia przedłużające / wznawiające SEP(L), MEP(L), IR.SE, IR.ME

W przypadku wygaśnięcia uprawnienia Targor Flight Club zgodnie z przepisami dokonuje weryfikacji przypadku i jeśli zachodzi taka konieczność przygotowuje dla pilota kurs wznawiający, którego zakres zależy od czasu jaki upłynął od wygaśnięcia szkolenia oraz doświadczenia i praktyki pilota.

Weryfikacja uprawnienia, które wygasło, ale nie wymaga dodatkowego szkolenia

Wystawienie zaświadczenia o przeprowadzeniu weryfikacji wraz z rekomendacją do egzaminu praktycznego.

90 zł

Opracowanie Indywidualnego Programu Szkolenia (IPS)

Analiza przypadku oraz opracowanie spersonalizowanego Indywidualnego Programu Szkolenia tzw. IPS.

235 zł

Ceny bez VAT

Egzamin praktyczny
przedłużający SEP(L)

Przed przystąpieniem do egzaminu pilot musi okazać dowód wpłaty na konto Urzędu Lotnictwa Cywilnego właściwej kwoty za przeprowadzenie państwowego egzaminu na przedłużenie / wznowienie uprawnienia.

Egzamin standardowo trwa 1-1,5 godziny i prowadzony jest na wybranym przez pilota samolocie. Koszt samolotu zgodny z ceną wynajmu samolotów dla PIC.

Ceny wynajmu samolotów

W przypadku konieczności przeprowadzenia szkolenia wznawiającego przed egzaminem praktycznym, cena takiego szkolenia zgodna z cennikiem kursu do uzyskania danego uprawnienia.

Kontrola Techniki Pilotażu (KTP)

+ Kontrola Wiadomości Teoretycznych (KWT)

KWT

Kontrola Wiadomości Teoretycznych w formie ustnej, jest standardowo elementem Kontroli Techniki Pilotażu i przeprowadzana jest w Targor Flight Club bezpłatnie.

KTP

Kontrola Techniki Pilotażu ma na celu sprawdzenie techniki pilotowania i prawidłowość postępowania w sytuacjach awaryjnych. W Targor Flight Club szczególny nacisk kładziemy na imitacje awarii silnika oraz umiejętność lądowania w niestandardowej konfiguracji samolotu.

Czas KTP standarowo wynosi 30 min. – 1 godzina. Koszt samolotu zgodny z ceną wynajmu samolotu dla PIC.

Ceny wynajmu samolotów

Wynagrodzenie instruktora:

121,95 zł/h

Cena bez VAT

Skontaktuj się z nami

TARGOR Aviation Sp. z o.o. sp. k.

Lotnisko Grądy
Antoniewo 13
07-311 Wąsewo
woj. mazowieckie
PL

tel.: +48 501 052 643

email: biuro@flight-club.pl
www.flight-club.pl

www.naszelotnisko.pl

    Podaj treść wiadomości

    Podaj swój adres mailowy

    Telefon kontaktowy